Vertikaltur i vårvärmen, gumman hade också på nåt som släppte, antagligen en gädda det med....